COM Guru

Převodník sběrnice RS-232 s dvojicí integrovaných reléových spínačů.
main_COM_Guru

Klíčové vlastnosti

RS-232 s podporou 5-vodičového propjení (TxD, RxD, RTS, CTS)

Dvojice vestavěných reléových spínačů

Jednoznačná identifikace zařízení v systému jeho sériovým číslem

Ovladače D2XX nebo VCP

Oblasti použití

Testování a debugování zařízení vybavených linkou RS-232

produkty_1

Nenáročné aplikace vyžadující počítačem řízení reléové spínače

Naše testovací aplikace podporují ovládání spínacích relé zařízení COM Guru a umožňují tak do systému levně vložit jednoduchý spínací prvek. Původně bylo zařízení vyvinuto pro integraci do testovaícho PC Testegra pro spínání zapalování v systémech HIL.

Podporované nástroje

Testera

Komplexní testovací prostředí pro End-to-End testování se zaměřením na automobilní průmysl.

uTestera

Softwarový nástroj pro záznam komunikace, spouštění testovacích skriptů a řízení asistovaných testů.

Oakrey Terminal

Terminál pro ovládání a sledování komunikace sériových linek. S podporou módu maker a periodických zpráv.

*Prodej produktu je zprostředkován přes distributora Entry Engineering s.r.o.

Stále probíhající vývoj

Naše zařízení neustále vyvíjíme nebo přizpůsobujeme požadavkům klientů. Pokud vás zařízení zaujalo, ale některý z jeho parametrů nevyhovuje vašim požadavkům, rádi pro vás navrhneme a zrealizujeme individuální úpravy.