LIN Guru Lite

Osmikanálový převodník sběrnice LIN na sběrnici USB s podporou módů Observer, Slave, Master a Scheduler.
main_LIN_Guru

Klíčové vlastnosti

Zařízení je určeno pro vývoj, testování a diagnostiku elektronických komponent vybavených sběrnicí LIN.

Zařízení umožňuje práci v čtyřech modech: Observer, Slave, Master a Scheduler.

Přiložený balíček softwarových nástrojů nabízí možnosti dekódování, sledování, záznamu a znovu přehrávání zaznamenaných dat.

Pro čitelnější zobrazení lze hodnoty signálů navázat na grafické zobrazovače včetně grafů a histogramů, a vytvořit si tak vlastní přístrojovou desku.

Oblasti použití

Sledování komunikace LIN

Prostřednictvím softwarového nástroje LIN Viewer umožňuje zařízení LIN Guru Lite sledovat hodnoty signálů na sběrnici LIN a převádět je do formátu, který je snadno čitelný. Zobrazení může být realizováno jako prosté číselné zobrazení, binární zobrazovač, ručičkový indikátor (budík), graf v závislosti na čase, histogram, nebo vám můžeme vyvinout zobrazovací prvek na míru.

Náhrada jednotek při vývoji komunikace

Během vývoje často dochází k situaci, kdy je nutné emulovat HW jednotku. Důvodem může být skutečnost, že daná jednotka ještě není vyvinutá, nebo že je komplikované dostat ji do určitého stavu. LIN Guru Lite nabízí způsob jak emulovat jednotky Slave, Master i Scheduler. Módy jednotky LIN Guru Lite se nastavují v aplikaci sdílených ovladačů Oakrey Hardware Manager.

Simulace

S využitím softwarových nástrojů Testera nebo uTestera lze převodník LIN Guru použít pro dynamické simulování jednotek na sběrnici LIN. 

Simulace lze vyvářet i pomocí vlastního SW který se k převodníku připojí prostřednictvím dodané knihovny. Ke knihovně je pro  snazší implementaci dodáváno jednoduché SDK.

Podporované nástroje

Oakrey Hardware Manager

Systém slučující ovladače pro hardware dodávaný společností Oakrey. Nabízí sledování stavů zařízení, jejich konfiguraci a update firmware.

LIN Viewer

Aplikace pro sledování komunikace na sběrnici LIN. Data na sběrnici tato aplikace zobrazuje na přehledné uživatelsky konfigurovatelné přístrojové desce.

LDF Browser

Aplikace pro tvorbu a procházení souborů ve formátu LIN Description File (LDF). 

*Prodej produktu je zprostředkován přes distributora Entry Engineering s.r.o.

Stále probíhající vývoj

Naše zařízení neustále vyvíjíme nebo přizpůsobujeme požadavkům klientů. Pokud vás zařízení zaujalo, ale některý z jeho parametrů nevyhovuje vašim požadavkům, rádi pro vás navrhneme a zrealizujeme individuální úpravy.