Vývoj software

  • Software vyvíjíme na moderních nástrojích s aplikací nejnovějších poznatků.
  • Ctíme důležité principy programování, myslíme v návrhových vzorech a knihu čistý kód povařujeme za základ.
  • Nejvíce zkušeností jsme nasbírali při vývoji aplikací pro testování a analýzu datových sběrnic.
  • Máme zkušenosti s tvorbou ovladačů pro rozličný HW, a to jak vlastní, tak i HW třetích stran.
  • Nebojíme se sítí ani rozhraní USB a náš software jsme schopni doplnit i vlastním hardwarem.
  • C#, HTML, C++, ANSI C, QT, Python
sluzby_software_a_firmware_ico