Testera

Prostředí pro tvorbu a spouštění testovacích scénářů.

Klíčové vlastnosti

Přehledné zobrazení dostupných zdrojů a správa testovacích dat pomocí verzovacího systému GIT

Prostředí pro editaci testů nabízí pokročilou statickou analýzu kódu.

Správce a editor zdrojových a referenčních souborů pro tvorbu testovacích scénářů.

Automatické tvorba reportů s možností si výstup uživatelsky definovat.

Oblasti použití

Tvorba testovacích scénářů

Testovací scénáře jsou psány prostřednictvím jazyka XML. Pro usnadnění zápisu je software vybaven velkým množstvím intuitivních nabídek které generují potřebný kód za testera.

Pro kontrolu správnosti kódu je dostupný modul statické analýzy, který zajišťuje kontrolu syntaktické správnosti a dostupnosti zdrojů. Tvůrce testu se tak může naplno věnovat logice testu.

Prostředí umožňuje tvorbu jednoduchých lineárních scénářů i komplexních testů s během událostí a simulací na pozadí. 

Spouštění testů

Aplikace umožňuje spouštět testy sledovat jejich průběh a tvořit reporty.

Testy mohou být spouštěny samostatně, sekvenčně, ve skupinách nebo ze systémů vzdáleného řízení.

 

Správa referenčních a zdrojových souborů testovacích scénářů

Testovací prostředí nabízí možnost správy zdrojových dat a referenčních dat.

Zdrojová data jsou podklady pro běh testu, referenční data jsou vzory se kterými jsou data získaná při běhu testů srovnávána.

Správce galerií se staré o obrazové podklady, správce alb o zvukové soubory, atlasy sdružují mapové podklady, dále je možné spravovat almanachy navigačních služeb, podklady pro testy jazykových mutací a zprávy služeb V2X. 

Scripty

Skripty jsou krátké scénáře podobné testům, které negenerují report. 

Jejich účelem je zjednodušit tvůrci testů práci a eliminovat repetitivní činnosti.

Skripty se tvoří ve stejném prostředí jako testy a odlišují se záznamem v hlavičce. 

 

Podporovaný Hardware

CAN Guru Lite

Dvoukanálový převodník sběrnice CAN na sběrnici USB s podporou standardu CAN FD.

BusKit

Zařízení pro logování sběrnic CAN, LIN, Ethernet 100BASE-T1 a 1000BASE-T1 na palubě vozu.

Zařízení třetích stran

  • Vector CAN Case
  • Peak CAN

*Prodej produktu je zprostředkován přes distributora Entry Engineering s.r.o.

Stále probíhající vývoj

Naše zařízení neustále vyvíjíme nebo přizpůsobujeme požadavkům klientů. Pokud vás zařízení zaujalo, ale některý z jeho parametrů nevyhovuje vašim požadavkům, rádi pro vás navrhneme a zrealizujeme individuální úpravy.