DBC Browser

Software na tvorbu a editaci souborů CAN Database (DBC) a tvorbu emulačních profilů pro zařízení CAN Emu.

Klíčové vlastnosti

Tvorba a editace souborů DBC

Tvorba emulačních profilů

Ovládání virtuálních hodnot emulací

Konfigurace emulátorů

Oblasti použití

Tvorba a editace souborů DBC

DBC Browser umožňuje editaci a vytváření DBC souborů. Nabízí možnost editace:
  • Zpráv (messages)
  • Signálů
  • Uzlů (nodes)
  • Atributů
  • Enumerátorů
  • Komentářů
Tvorba emulačních profilů

Emulované hodnoty signálů lze řídit na základě nastavení fyzických nebo virtuálních prvků. Při definování hodnot lze využívat matematických funkcí a komplexních podmíněných výrazů a vazeb.

Podmíněné simulace

Do řízení podmínek mohou vstupovat hodnoty fyzických i virtuálních ovládacích prvků, hodnoty zpráv na sběrnici CAN a konstantní hodnoty. 

Konfigurace zařízení
Nabízená konfigurace zařízení:
  • Zapnout přenos Flexible Data-Rate,
  • připínat 120 Ohmové terminátory sběrnice,
  • nastavit přenosovou rychlost a rychlost arbitráže,
  • nasatvit časování vzorkování na sběrnici.

Podporovaný Hardware

CAN Emu

Dvoukanálový emulátor zařízení CAN s podporou standardu CAN FD.