CAN Guru Lite

Dvoukanálový převodník sběrnice CAN na sběrnici USB s podporou standardu CAN FD.

Klíčové vlastnosti

Zařízení je určeno pro vývoj, testování a diagnostiku elektronických komponent vybavených sběrnicí CAN.
Přiložený balíček softwarových nástrojů nabízí možnosti dekódování, sledování, záznamu, filtrovaní, přesměrování a znovu přehrávání zaznamenaných dat.
Pro čitelnější zobrazení lze hodnoty signálů navázat na grafické zobrazovače včetně grafů a histogramů a vytvořit si tak vlastní přístrojovou desku.
Oba kanály podporují možnost použití interního terminátoru sběrnice.

Oblasti použití

Sledování hodnot signálů

Software dekóduje zprávy sběrnice CAN na základě DBC souboru na zprávy a v nich obsažené signály. Ty pak převádí do uživatelem čitelné podoby a zobrazuje je na jednoduchém posuvníku. Zároveň je zobrazován krátký záznam historie komunikace. 

Vybrané hodnoty lze přidat na zobrazení nazývané přístrojová deska (dash board) a zlepšit tak čitelnost komunikace.  

Zobrazení na přístrojové desce může být realizováno jako prosté číselné zobrazení, binární zobrazovač, ručičkový indikátor (budík), graf v závislosti na čase, histogram, nebo vám můžeme vyvinout zobrazovací prvek na míru.

Záznam komunikace na sběrnici

Software umožňuje zápis komunikace do souboru, podporován je multikanálový zápis. Jedná se o zápis komunikace bez dekódování hodnot signálů. Každá příchozí zpráva je zapsána na vlastní řádek a obsahuje: časové razítko, id zařízení, kanál, id zprávy, směr komunikace, velikost zprávy a samotná data.

Validace komunikace během vývoje

Během vývoje ECU jednotek, senzorů a dalších zařízení lze CAN Guru Lite použít pro validaci a komunikace na základě známých CAN Database (DBC) souborů.

Ze zobrazení lze vyčíst přítomnost zpráv na sběrnici, hodnoty signálů včetně překladu na logické hodnoty a změnu signálů v čase. 

Diagnostika a servis

Připojením se ke sběrnici CAN můžete kontrolovat vnitřní stavy zařízení a diagnostikovat tak možné odchylky od normálu a závady.

Diagnostiku lze provádět jak na základě sledování hodnot signálů v reálném čase, tak studiem záznamu, který je navíc možné neustále dokola přehrávat. Na důvody vzniku problematického chování se tedy můžete dívat tak dlouho, dokud problém nerozlousknete. 

Filtrování a přesměrování zpráv

CAN Guru Lite umožňuje kromě klasického převodu mezi sběrnicemi i HW filtraci. Lze nastavit módy blokovaných (deny list) a povolených (allow list) zpráv a mód takzvaného mostu (bridge), kdy jsou vybrané zprávy předávány z jednoho portu na druhý. 

Podpory vývoje senzorů a zařízení

Prostřednictvím dostupných softwarových nástrojů poskytuje CAN Guru Lite komplexní řešení pro podporu vývoje senzorů, jednotek ECU a jiných zařízení komunikujících prostřednictvím sběrnice CAN. 

Simulace

S využitím softwarových nástrojů Testera nebo uTestera lze převodník CAN Guru Lite použít pro simulování dat na sběrnici CAN. 

Simulace lze vyvářet i pomocí vlastního SW, který se k převodníku připojí prostřednictvím dodané knihovny. Ke knihovně je pro  snažší implementaci dodáváno jednoduché SDK.

Podporované nástroje

Software pro analýzu, záznam a sledování hodnot signálů na sběrnici CAN na základě souborů CAN Database (DBC).
Softwarový nástroj pro sledování a řízení komunikace na sběrnici CAN přes protokol ISO-TP.

Software Development Kit​

Balíček knihoven pro implementaci do vlastních softwarových řešení včetně souboru příkladů.

*Prodej produktu je zprostředkován přes distributora Entry Engineering s.r.o.

Stále probíhající vývoj

Naše zařízení neustále vyvíjíme nebo přizpůsobujeme požadavkům klientů. Pokud vás zařízení zaujalo, ale některý z jeho parametrů nevyhovuje vašim požadavkům, rádi pro vás navrhneme a zrealizujeme individuální úpravy.