Automatizace testů

Testování aplikací, komponent, systémů a uživatelských rozhraní bez nutnosti lidské obsluhy.

Naše portfolio

Pokrytí různých typů testovacích scénářů.

Testy aplikací pro mobilní zařízení, testy komponent ve vývoji i malosériové výrobě, realizace regresních testovacích center nebo obecná realizace end-to-end testů.

Testovaní aplikací mobilních zařízení a uživatelského rozhraní.

Zahrnuje služby pro rozpoznání obrazu a OCR, hlasového ovládání, simulace dotykového ovládání prostřednictvím robota nebo virtuální myši i klávesnice a datové služby, jako je mail nebo SMS. Dále také služby http a ssh pro webová rozhraní a aplikace.

Optimalizace lidských zdrojů.

Efektivní a jednoduché nahrazení repetitivních lidských činností pomocí systému, který je schopen fungovat 24/7. 

Komponentní testování.

Měření a simulace elektrických a neelektrických veličin včetně testů, záznamů a emulace komunikace na datových sběrnicích jako jsou například RS232, SPI, I2C CAN a LIN.

Regresní testy.

Systém zajistí automatický update nového firmwaru nebo aplikace.  Výhodou je provedení kompletní sady testů na příslušném HW bez nutnosti lidského zásahu.

Uživatelsky definovatelný výstupní formát reportů testů.

Aplikace na základě každého testu generuje podrobné reporty o své činnosti.

Výhody řešení

nahrazení repetitivních lidských činností

provoz testů 24/7

volitelný výstup výsledků testů

Naše řešení

AUTOMATIZACE TESTŮ SYSTÉMŮ INFOTAINMENT PRO ŠKODA AUTO

End-to-end testovací systémy provádí testy na koncových zařízeních, tedy na rozhraní člověk – stroj (HMI). Systémy emulují dotykové nebo hlasové ovládaní a zpracovávají jak obrazovou, tak zvukovou zpětnou vazbu. Test reporty navíc doplňují o záznamy komunikaci datových sběrnic.

end-to-end testy
emulace ručního ovládání
testování dostupnosti služeb (back-end)

Regresní testovací centra a CD/CI procesy

Regresní testovací centra zajistí automatický update nového firmwaru nebo aplikace. Provedou kompletní sady testů na příslušném hardware a jeho kompletní infrastruktuře. Bez nutnosti lidského zásahu tak lze testovat aplikace, které vyžadují testy na reálném HW.

testy na reálném HW
velký objem testů
malé množství pracovníků obsluhy