COM Guru

Převodník sběrnice RS-232 s dvojicí integrovaných reléových spínačů.

Klíčové vlastnosti

RS-232 s podporou 5-vodičového propjení (TxD, RxD, RTS, CTS).
Dvojice vestavěných reléových spínačů.
Jednoznačná identifikace zařízení v systému jeho sériovým číslem.
Ovladače D2XX nebo VCP.

Oblasti použití

Řízení, testování a debugování zařízení vybavených linkou RS-232

Zařízení je vhodné jako alternativa ke standardním převodníkům RS-232. Zařízení je určeno pro softwarové nástroje Testera a uTestera, kde se využívá jednoznačné identifikace zařízení sériovým číslem namísto čísla portu.

Nenáročné aplikace vyžadující počítačem řízené reléové spínače

Naše testovací aplikace podporují ovládání spínacích relé zařízení COM Guru a umožňují tak do systému levně vložit jednoduchý spínací prvek. Původně bylo zařízení vyvinuto pro integraci do testovacího PC uTestera pro spínání napájecích okruhů ve stavech pro testování jednotek ECU.

Testování s využitím skriptů, opakovaných událostí a automatických odpovědí

Součástí dodávky zařízení je software Guru Terminal. Jedná se o standardní terminál pro UART, který navíc nabízí možnosti odesílání periodických zpráv, podporuje makra a jednoduché automatické odpovědi.

Podporované nástroje

Komplexní testovací prostředí pro End-to-End testování se zaměřením na automobilní průmysl.
Softwarový nástroj pro záznam komunikace, spouštění testovacích skriptů a řízení asistovaných testů.

Guru Terminal

Terminál pro ovládání a sledování komunikace sériových linek. S podporou módu maker a periodických zpráv.

*Prodej produktu je zprostředkován přes distributora Entry Engineering s.r.o.

Stále probíhající vývoj

Naše zařízení neustále vyvíjíme nebo přizpůsobujeme požadavkům klientů. Pokud vás zařízení zaujalo, ale některý z jeho parametrů nevyhovuje vašim požadavkům, rádi pro vás navrhneme a zrealizujeme individuální úpravy.