Testegra

Modulární testovací systém pro testy end‑to‑end, komponentní testy a testování v malosériové výrobě. 

Klíčové vlastnosti

Modularita – konfigurace na přání zákazníka.
Široká nabídka softwarových nástrojů.
Založena na průmyslovém počítači, osazena robustními konektory.
Zástavba do 19“ racku nebo stand-alone řešení.

Oblasti použití

End-to-End testy

Zařízení Testegra nabízí sadu softwarových nástrojů a hardwarových prostředků pro provádění end-to-end testů. Je koncipována tak, aby dokázala automatizovat maximální možné množství testů, které se provádí manuálně.

Pro realizaci end-to-end testů jsou dostupné primárně služby řízení rozhraní stroj-člověk (HMI).
Výstupy zařízení jsou například:

  • simulace ovládání pomocí robota nebo příkazů na sběrnici,
  • simulace klávesnice a myši, 
  • hlasové výstupy.

Vstupními daty mohou být například:

  • obraz,
  • zvuk,
  • datový vstup ze sběrnice,
  • upozornění ve formě mailu nebo SMS,
  • hovor a datové zprávy eCall,
  • a mnohé další.

Komponetní testy

Pro komponentní testování nabízí systém Testegra možnosti logování sběrnic, simulace spínačů, zdrojů napětí a dalších veličin. Klíčová je podpora zařízení se standardizovaným rozhraním SCPI.

Softwarové rádio nabízí možnost vysílání a příjmu radiofrekvenčních signálů. 

Výrobní testování

Systém Testegra nabízí možnost vystavět nad sebou testovací přípravek pro naprogramování a otestování hardwarových jednotek v malosériové výrobě.  Jako službu také nabízíme vývoj testovacích přípravků „jigů“. Součástí služby mohou být konektory pro připojení ke skladovému sytému nebo serveru pro přiřazování licencí. Server pro přiřazování licencí i skladový systém jsme schopni nabídnou a upravit na potřeby zákazníka.

Testovací přípravky s aktuátory

Systém Testegra nabízí i možnost řízení různých aktuátorů, tím vzniká prostor pro realizaci drobné automatizace a tvoření komplexních testovacích systémů, které zahrnují i mechanické prvky. 

Pro mechanizaci je nabízeno nejen řízení aktuátorů, ale také možnost snímání polohy a pohybu.

Podporované moduly

Quad Relay Switch

Čtyřkanálový reléový přepínač s možností manuálního přepsání stavu pomocí přepínačů. 

Unit Breaker

Signálový spínací modul se čtveřicí silových a dvacítkou signálových kanálů.  

RF Switch

Dvojitý přepínač radiofrekvenčních signálů o rozsahu 0 – 3 GHz. Připojení konektory SMA.

eCall

Simulace eCall jednotek OCU a simulace PSAP center služby eCall.

Quad CAN

Čtyřkanálový převodník sběrnice CAN s podporou standardu CAN FD.

LIN & COM

Osmikanálový LIN převodník s podporou módu Master, Slave, Schedule a Observer, doplněný rozhraním RS232.

Ethernet switch

Pětiportový 1 Gb/s ethernetový switch. 

SDR

Softwarově definované rádio Ettus USRP B205MINI-I (1X1, 70 MHZ – 6 GHZ).

Basic Power

Trojkanálový napájecí zdroj s konstantními napájecími hladinami 5 V, 12 V a 24 V.

Regulated Power

Regulovatelný napájecí spínaný zdroj s rozsahy dle poptávky a monitorovacími výstupy proudu a napětí.

Audio Damper

Útlumový článek ztlumení nebo překlenutí reproduktoru se světelným upozorněním na zvukový signál a zpětnou vazbou do testovacího systému.

HMI Control

Simulace ovládání dotykových zařízení prostřednictvím robotů nebo simulovaných HID periferií (bluetooth).

*Prodej produktu je zprostředkován přes distributora Entry Engineering s.r.o.

Stále probíhající vývoj

Naše zařízení neustále vyvíjíme nebo přizpůsobujeme požadavkům klientů. Pokud vás zařízení zaujalo, ale některý z jeho parametrů nevyhovuje vašim požadavkům, rádi pro vás navrhneme a zrealizujeme individuální úpravy.