Doprava a automotive

Přesun testování ze silnic do laboratoří.
Ekonomické a ekologické řešení ve virtuálním prostředí.

Naše portfolio

Emulace reálného prostředí.

Na základě mapových bodů vygenerovaná trasa vytváří pro testované nebo vyvíjené jednotky virtuální prostředí, které je pro ně k nerozeznání od skutečného provozu. Generovaní trasy je založeno na strojovém učení, které vychází z měření v reálném provozu. Model trasy nese datovou komunikaci palubních sběrnic, polohové údaje systémů GPS a metadata o trase.

Podpora systému inteligentních dopravních sítí.

Virtuální back-office systému ITS a ovladače pro jednotky OCU, RVU a RSU umožňují emulování prostředí s inteligentní dopravní infrastrukturou založenou na technologii V2X (C2X nebo Car-to-Car). Dodáváme softwarové vývojářské sady pro podporu vývoje systému V2X komunikace. Public safety access point (PSAP) i eCall klient (OCU) nabízí testování služby eCall.

Realizace speciálních testovacích scénářů.

Ve virtuálním prostředí lze realizovat testy, které by v reálném provozu mohly způsobovat nebezpečné situace, byly by neekonomické, obtížně navoditelné, nereplikovatelné nebo by porušovaly předpisy.

Ekologické a ekonomické řešení.

Přesun testů ze silnic do laboratoří snižuje náklady na vývoj a testování omezením velikosti potřebného vozového parku, ušetřením najetých testovacích kilometrů a hodin testerů strávených ve voze neproduktivní činností (např. doprava na místo, kde je test možné realizovat).

Systémy pro sběr a validaci dat během jízdy.

Záznamová zařízení pro automobily umožňují ukládat jízdní data na lokální uložiště nebo je po filtrování a kompresi odesílat na cloudová úložiště pro další zpracování. Záznamová zařízení jsou založena na architektuře PC a disponují správou napájení pro provoz na palubní síti.

Výhody řešení

snížení nároků na lidské zdroje

zmenšení vozového parku

naplnění ekologických cílů

Naše řešení

Virtuální prostředí pro automatizované testy systému C-ITS

VirtualConvoy je soubor nástrojů pro testy kooperativních inteligentních dopravních systémů (C-ITS) integrovatelných do softwaru Testera. Nabízí nástroje pro vytvoření virtuálního backoffice centra systému C-ITS, ovladače jednotek OCU, RVU a RSU a generátory virtuálních tras. Testera nabízí související služby pro End-To-End a komponentní testy.

virtuální prostředí a trasy
emulace systému C-ITS
synchronizace více stavů se softwarem Testera

Virtuální PSAP prostředí systémů eCall pro automatizované testy OCU jednotek

Systém umožňuje testování krizových scénářů navázaných na technologii eCall. Pomocí systému lze emulovat dopravní nehodu, testovat spojení prostřednictvím systému eCall, kontrolovat a analyzovat příchozí data předaná jednotkou OCU a validovat hlasové spojení.

virtuální prostředí
emulace centra PSAP
emulace krizových scénářů