Projekt Virtual Convoy (CK02000136)

Systém „Virtual Convoy“ bude kooperativní distribuovaný systém pro end-to-end testování CAR2X komunikace, který s užitím virtuální infrastruktury a prostředí umožní přesun testů ze silnic do laboratorního prostředí. Předkládaný projekt má tyto zásadní cíle: 

  • Rozšířit aktuální systém testování o funkce testování komunikace kooperativních informačních dopravních systémů C-ITS (CAR2CAR, CAR2X atd).
  • Implementovat automatizaci testování komunikace C-ITS do automatizovaného procesu a zvýšit tím rychlost, efektivitu a spolehlivost testů. 

Projekt vzniká ve spolupráci s Entry Engineering a Techickou Univerzitou v Liberci.

Projekt BusKit (CK02000158)

Systém „BUSkit“ bude modulární systém pro podporu testování palubních systémů, jehož hlavním účelem bude analýza, sběr, filtrování, simulace, emulace a injektování dat na palubních sběrnicích (CAN bus, LIN, FlexRay, CarEthernet). Předkládaný projekt má tyto zásadní cíle: 

  • Rozšíření a zefektivnění procesu automatického testování MOD služeb a usnadnění testování časově kritických simulací. 
  • Zkvalitnění služeb v oblasti testování funkcí jako je nouzové volání, OCU obecně a testování CAR2X komunikace 
  • Vyvinout vysoce modulární produkt s širokým záběrem uplatnění od low-cost modulu po vysoce sofistikované zařízení s širokým spektrem funkcí.

Projekt vzniká ve spolupráci s Entry Engineering a Techickou Univerzitou v Liberci.