LIN Viewer

Software pro analýzu, záznam a sledování hodnot signálů na sběrnici LIN na základě souborů LIN Description File (LDF).

Klíčové vlastnosti

Zobrazení hodnot signálů pomocí grafických zobrazovačů včetně grafů a histogramů.

Konfigurace převodníků do módů Master a Slave na základě souborů LDF.

Vícekanálový záznam komunikace sběrnice LIN. 
Vyhledávání a filtrování zpráv a signálů.

Oblasti použití

Sledování hodnot signálů

Software dekóduje rámce sběrnice LIN na základě LDF souboru na zprávy a v nich obsažené signály. Ty pak převádí do uživatelem čitelné podoby a zobrazuje je na jednoduchém posuvníku. Zároveň je zobrazován krátký záznam historie komunikace.

Vybrané hodnoty lze přidat na zobrazení nazývané přístrojová deska (dash board) a zlepšit tak čitelnost komunikace.

Zobrazení na přístrojové desce může být realizováno jako prosté číselné zobrazení, binární zobrazovač, ručičkový indikátor (budík), graf v závislosti na čase, histogram, nebo vám můžeme vyvinout zobrazovací prvek na míru.

Záznam komunikace na sběrnici

Software umožňuje zápis komunikace do souboru, podporován je multikanálový zápis. Jedná se o zápis komunikace bez dekódování hodnot signálů obsahující: časové razítko, id zařízení, kanál, id zprávy, směr komunikace, velikost zprávy a samotná data.

Validace komunikace během vývoje

Během vývoje lze LIN Viewer použít pro validaci a řízení komunikace na základě známých LIN Description File (LDF) souborů.

Ze zobrazení lze vyčíst přítomnost zpráv na sběrnici, hodnoty signálů včetně překladu na logické hodnoty a změnu hodnot signálů v čase.

Diagnostika a servis

Připojením se ke sběrnici LIN můžete kontrolovat vnitřní stavy zařízení a diagnostikovat tak možné odchylky od normálu a závady.

Diagnostiku lze provádět jak na základě sledování hodnot signálů v reálném čase, tak studiem záznamu, který je navíc možné neustále dokola přehrávat. Na důvody vzniku problematického chování se tedy můžete dívat tak dlouho, dokud problém nerozlousknete.

Testovací systémy

LIN Viewer lze použít jako rozšiřující zobrazovač během provádění testovacích scénářů na zařízeních nebo testovacích stavech.

Přehledná přístrojová deska nabízí technikovi nebo testerovi  okamžitý vhled do stavu systému prostřednictvím názorně zobrazených hodnot signálů.

Podporovaný Hardware

Osmikanálový převodník sběrnice LIN na sběrnici USB s podporou módů Observer, Slave, Master a Scheduler.

BusKit

Zařízení pro logování sběrnic CAN, LIN, Ethernet 100BASE-T1 a 1000BASE-T1 na palubě vozu.

Zařízení třetích stran

  • Vector CAN Case
  • Peak System PLIN-USB

Stále probíhající vývoj

Naše zařízení neustále vyvíjíme nebo přizpůsobujeme požadavkům klientů. Pokud vás zařízení zaujalo, ale některý z jeho parametrů nevyhovuje vašim požadavkům, rádi pro vás navrhneme a zrealizujeme individuální úpravy.