CAN Emu

Dvoukanálový emulátor zařízení s rozhraním CAN s podporou standardu CAN FD.

Klíčové vlastnosti

Podpora standardu CAN FD.
No-Code programování komplexních emulačních profilů.
Možnost napájet zařízení přímo ze sběrnice.
SDK pro snadné řízení emulací z externích softwarových nástrojů.

Oblasti použití

Emulace systému při vývoji jednotek

Do zařízení můžete nahrát emulaci, která napodobuje chování systému a pro jednotku tak vytváří prostředí podobné finálnímu systému. Emulované hodnoty signálů lze řídit na základě nastavení fyzických nebo virtuálních prvků. Při definování hodnot lze využívat matematických funkcí a komplexních podmíněných výrazů a vazeb. Simulace se vytvářejí v softwarovém nástroji DBC Browser.

Emulace jednotek a senzorů při vývoji systému

Emulátor CAN Emu slouží pro předběžnou implementaci do systému dříve, než je vyvinut samotný senzor, popř. pro emulaci obtížně navoditelných stavů. Lze využít i virtuálních signálů ovládaných přes SDK pro komplexnější testy systémů. Pomocí softwarového nástroje DBC Browser lze  vytvářet no-code emulační profily. Následné ovládání parametrů signálů probíhá pomocí potenciometrů a přepínačů na zařízení. Funkce lze rozšířit o možnost ovládat veličiny pomocí softwarového nástroje Testera nebo přes dodávané SDK.

Testování zařízení a systémů

Zařízení lze nakonfigurovat jako řízený generátor zpráv, jeho připojením do systému můžete navozovat specifické stavy a systém tak testovat. Kromě módu, kdy hodnoty signálů ve zprávách přímo ovlivňuje uživatel, lze zařízení nakonfigurovat tak, aby reagovalo automaticky na určité události na sběrnici. 

Konfigurovatelný ovládací prvek

Zařízení lze používat jako konfigurovatelný ovládací prvek pro ovládání existujících systémů a jednotek. (na fotografii například ovládání driverů motorů).

Dalším příkladem může být ovládání průchozí vysoušecí pece, kde se potenciometry řídí teploty v zónách předehřevu, sušení a chlazení a rychlosti posuvu substrátu. Přepínače spínají dávkovač substrátu, módy náběhu, sušení a čištění.

V zařízení může být obsažena i základní stavová logika, která je schopna reagovat například na prázdný zásobník vstupní suroviny nebo na plný zásobník vysušeného substrátu.

Podporované nástroje

Komplexní testovací prostředí pro End-to-End testování se zaměřením na automobilní průmysl.
Software na tvorbu a editaci souborů CAN Database (DBC) a tvorbu emulačních profilů pro zařízení CAN Emu.
Software Development Kit obsahuje dll knihovnu a příklady použití v jazyce C#.

*Prodej produktu je zprostředkován přes distributora Entry Engineering s.r.o.

Stále probíhající vývoj

Naše zařízení neustále vyvíjíme nebo přizpůsobujeme požadavkům klientů. Pokud vás zařízení zaujalo, ale některý z jeho parametrů nevyhovuje vašim požadavkům, rádi pro vás navrhneme a zrealizujeme individuální úpravy.