Testera

Prostředí pro tvorbu a spouštění testovacích scénářů.

Klíčové vlastnosti

Přehledné zobrazení dostupných zdrojů a správa testovacích dat pomocí verzovacího systému GIT.
Prostředí pro editaci testů nabízí pokročilou statickou analýzu kódu.
Správce a editor zdrojových a referenčních souborů pro tvorbu testovacích scénářů.
Automatická tvorba reportů s možností si výstup uživatelsky definovat.

Oblasti použití

Tvorba testovacích scénářů

Testovací scénáře jsou psány prostřednictvím jazyka XML. Pro usnadnění zápisu je software vybaven velkým množstvím intuitivních nabídek, které generují potřebný kód za testera.

Pro kontrolu správnosti kódu je dostupný modul statické analýzy, který zajišťuje kontrolu syntaktické správnosti a dostupnosti zdrojů. Tvůrce testu se tak může naplno věnovat logice testu.

Prostředí umožňuje tvorbu jednoduchých lineárních scénářů i komplexních testů s během událostí a simulací na pozadí. 

Spouštění testů

Aplikace umožňuje spouštět testy, sledovat jejich průběh a tvořit reporty. Testy mohou být spouštěny samostatně, sekvenčně, ve skupinách nebo ze systémů vzdáleného řízení.

Správa referenčních a zdrojových souborů testovacích scénářů

Testovací prostředí nabízí možnost správy zdrojových dat a referenčních dat. Zdrojová data jsou podklady pro běh testu, referenční data jsou vzory, se kterými jsou data získaná při běhu testů srovnávána. Správce galerií se stará o obrazové podklady, správce alb o zvukové soubory a atlasy sdružují mapové podklady. Dále je možné spravovat almanachy navigačních služeb, podklady pro testy jazykových mutací a zprávy služeb V2X. 

Scripty

Skripty jsou krátké scénáře podobné testům, které negenerují report. 

Jejich účelem je zjednodušit tvůrci testů práci a eliminovat repetitivní činnosti.

Skripty se tvoří ve stejném prostředí jako testy a odlišují se záznamem v hlavičce. 

Služby sběrnice

CAN

Sledování hodnot signálů, generování zpráv, záznam komunikace, navázání signálů na proměnné.

LIN

Sledování hodnot signálů, generování rámců, záznam komunikace, navázání signálů na proměnné.

ISO-TP

Analýza a generování zpráv protokolu ISO-TP. Záznam komunikace a navázání hodnot signálů do proměnných.

UDS

Služba Unified Diagnostic Services poskytuje možnosti dle normy  ISO 14229-1. 

SCPI

Nástroje pro komunikaci s laboratorními a měřícími přístroji.

Proprietární služby

Nabízíme možnost doprogramovat služby pro práci s proprietárními protokoly. 

Multimediální služby

Video

Služba video poskytuje funkce pro záznam a analýzu obrazu. 

Audio

Služba audio nabízí přehrávání, záznam a generování zvukových signálů.

Audio Analysis

Služba audio analysis je rozšířením služby audio a nabízí možnosti kvalitativních analýz, porovnání nahrávek a generování nebo rozpoznávání hlasu.

Síťové služby

Capture

Capture je služba pro odchytávání a filtrování paketů síťové komunikace. Podporuje filtrování na všech vrstvách modelu OSI-ISO. 

Http

Http služba nabízí možnost tvorby a odesílání http dotazů.

E-mail

Služba e-mail slouží pro připojení k e-mailové schránce a nabízí možnosti přijímat a odesílat e-mailovou komunikaci. 

Bezdrátové služby

eCall

Capture je služba pro odchytávání a filtrování paketů síťové komunikace. Podporuje filtrování na všech vrstvách modelu OSI-ISO. 

GSM

Http služba nabízí možnost tvorby a odesílání http dotazů.

GNSS

Služba e-mail slouží pro připojení k e-mailové schránce a nabízí možnosti přijímat a odesílat e-mailovou komunikace. 

Podporovaný Hardware

Hardware pro záznam komunikace, spouštění testovacích skriptů a řízení asistovaných testů s pěticí slotu pro hardwarové moduly.
Modulární testovací systém pro testy end‑to‑end, komponentní testy a testování v malosériové výrobě. 

Zařízení třetích stran

  • Vector CAN/LIN Case
  • Peak CAN/LIN

*Prodej produktu je zprostředkován přes distributora Entry Engineering s.r.o.

Stále probíhající vývoj

Naše zařízení neustále vyvíjíme nebo přizpůsobujeme požadavkům klientů. Pokud vás zařízení zaujalo, ale některý z jeho parametrů nevyhovuje vašim požadavkům, rádi pro vás navrhneme a zrealizujeme individuální úpravy.