Asistované procesy

Počítačová asistence manuálních procesů výroby, testování a řízení kvality elektronických zařízení.

Naše portfolio

Optimalizace lidských zdrojů.

Asistované procesy omezují vliv fluktuace zaměstnanců tím, že zkracují čas zaučení nového nebo zaskakujícího pracovníka. Podpora jazykových mutací průvodců rozšiřuje spektrum pracovníků schopných zapracovat se na dané pozici.

Interoperabilita.

Jednotlivá pracoviště mohou být propojena pomocí dohledového software Testera Connect, napojena na skladové systémy, tiketovací systémy, CRM nebo servery pro generování licencí a sériových čísel.

Implementace procesů a norem.

Systém reportů je schopný poskytovat kvalitativní a kvantitativní ukazatele, na jejichž základě lze optimalizovat činnosti jednotlivců i týmů. Záznamy a reporty samotné dokumentují každý krok procesu. Zajišťují tak sledovatelnost procesů a nabízí možnost zpětné kontroly při řešení incidentů. Výstupní reporty mohou být použity jako podklady pro procesy Business Inteligence nebo mohou pomoci při zavádění procesů a řízení kvality.

Zvýšení kvality a efektivity.

Pracovníci mají k dispozici nástroj, který názorně pomáhá vést jejich činnost, kontroluje ji a provádí za ně některé úkony. Systém je schopen nabídnout měření elektrických i neelektrických veličin, programování zařízení, záznam datových přenosů sběrnic, tvorbu dokumentačních fotografií, přidělování licencí a sériových čísel a mnoho dalších činností, jejichž průběh dokumentuje a ukládá do strukturovaných reportů.

Proklientský přístup.

Nabízená řešení jsme schopni upravit dle potřeb zákazníka a zajistit nasazení přímo na pracovišti.

Výhody řešení

omezení dopadu fluktuace zaměstnanců

podrobné záznamy pracovních úkonů pro zpětnou kontrolu

zjednodušení zavádění procesů a norem do výroby

Naše řešení

Procesy výroby zařízení CAN Guru (interní použití)

Od výrobce osazená deska plošného spoje (pouze SMD komponenty) putuje do skladu, kde čeká na požadavek na výrobu produktu. Po přijetí požadavku ji operátor výroby vyskladní a pomocí systému asistovaného testování ji otestuje, naprogramuje, dosadí, přiřadí výrobku sériové číslo. Po provedení kontroly kvality výrobek zabalí včetně požadovaného příslušenství. K danému procesu jsou dostupné kompletní reporty a záznam na licenčním serveru o přiřazení sériového čísla.
důkladná dokumentace procesu
nízké nároky na kvalifikaci obsluhy
levné řešení

Realizace testovacích scénářů palubních systémů vozů, kde není možná plná automatizace

V případě, že proces nelze plně automatizovat (systém nenabízí API, činnost vyžaduje vyhodnocení člověkem popř. jinou lidskou interakci) nebo je plná automatizace neekonomická (složitost řešení, malé zpracovávané objemy), je k dispozici systém asistovaného testování. Tento systém pracovníka činností provede, poskytne mu plnou podporu a také značný objem činností provede místo něj.

urychlení procesu
dokumentace procesu
ekonomické řešení

Rozšíření možností testovacích pracovišť o systémy měření a reportingu

Během manuálního testování v malosériové výrobě jsou kladeny nároky na lidskou pozornost, přesnost a důslednost. Systém, který operátorovi v jistých činnostech odlehčí, umožní přesunout soustředění na klíčové činnosti, které není možné nebo je neekonomické se snažit je automatizovat. Asistovaný test důsledně dodrží postup testovací sekvence, provede přesně všechny činnosti a svou činnost podloží reportem, který bude doplněn datovými soubory. Těmi jsou například: debug záznamy, záznamy komunikace na sběrnici, obrazová dokumentace, naměřené hodnoty fyzikálních veličin atd.

data pro zpětnou analýzu
řízení kvality
dodržení postupu