Oakrey Hardware Manager

Správce zařízení dodávaných společností Oakrey s přidanou podporou zařízení třetích stran, například Vector a Peak System.

Klíčové vlastnosti

Seznam dostupných zařízení a informace o jejich stavu.
Aktualizace firmware a nastavení zařízení.
Přehrávání záznamů dat .
Základní náhled na data sledovaných sběrnic.

Oblasti použití

Zobrazení připojených zařízení

Základní obrazovka Oakrey Hardware Manageru nabízí přehled připojených zařízení a komunikačních kanálů, které jsou roztřízeny dle typu podporované sběrnice.

Základní obrazovka je rozcestníkem k dalším zobrazením, jako jsou náhledy datových toků, přístrojové desky nebo panely nastavení zařízení a jejich komunikačních kanálů.

Základní obrazovka viditelně upozorňuje na chyby na zařízeních a neaktuální verze firmware.

Služba je dostupná přes webové rozhraní na adrese http://localhost:4765.

Zobrazení datové komunikace

Náhled komunikace zobrazuje přijaté zprávy dle ID a stručné historie komunikace včetně obsahu zprávy.

Barevný proužek u zprávy zobrazuje její aktuálnost na škále od zelené po červenou. Zprávy zelené jsou aktuální a čím blíže je zpráva k červené, tím déle se na sběrnici neobjevila. Zprávy jsou doplněny časovým razítkem.

Zobrazena je také stručná statistika.

Nastavení komunikačních kanálů

Dle zařízení a typu kanálu lze v software Oakrey Hardware Manager konfigurovat všechny dostupné parametry.

Pro zařízení komunikující se sběrnicí CAN jsou to například: komunikační rychlost, povolení standardu FD nebo časování.

U zařízení se sběrnicí LIN se vyjma rychlosti přímo konfigurují rámce a chování v jednotlivých módech.

SDK - Software development kit

SDK pro sběrnici CAN

SDK pro zařízení CAN Guru Lite obsahuje knihovnu OakreyHardwareManager.Client.dll a  příklady použití, které jsou dostupné v jazyce C#. Instalace SDK standardně probíhá do adresáře C:\Users\Public\Documents\Can SDK.

SDK LIN Guru Lite

SDK pro zařízení LIN Guru Lite obsahuje knihovnu OakreyHardwareManager.Client.dll a příklady pro implementaci módů Observer, Master, Slave a Scheduler. Příklady jsou dostupné v jazyce C#. Instalace SDK standardně probíhá do adresáře C:\Users\Public\Documents\LinGuru SDK

Podporovaný Software

Software pro analýzu, záznam a sledování hodnot signálů na sběrnici CAN na základě souborů CAN Database (DBC).
Software pro analýzu, záznam a sledování hodnot signálů na sběrnici LIN na základě souborů LIN Description File (LDF).
Softwarový nástroj pro sledování a řízení komunikace na sběrnici CAN přes protokol ISO-TP.
Softwarový nástroj pro záznam komunikace, spouštění testovacích skriptů a řízení asistovaných testů.
Komplexní testovací prostředí pro End-to-End testování se zaměřením na automobilní průmysl.

Podporovaný Hardware

Dvoukanálový převodník sběrnice CAN na sběrnici USB s podporou standardu CAN FD.
Osmikanálový převodník sběrnice LIN na sběrnici USB s podporou módů Observer, Slave, Master a Scheduler.

BusKit

Zařízení pro logování sběrnic CAN, LIN, Ethernet 100BASE-T1 a 1000BASE-T1 na palubě vozu.