CAN Viewer

Software pro analýzu, záznam a sledování hodnot signálů na sběrnici CAN na základě souborů CAN Database (DBC).

Klíčové vlastnosti

Zobrazení hodnot signálů pomocí grafických zobrazovačů včetně grafů a histogramů.
Vícekanálový záznam komunikace sběrnice CAN. 
Pokročilé vyhledávání a filtrování zpráv a signálů.
Přehlednost, moderní prostředí, uživatelská přívětivost, aktualizace a rychlé reakce na potřeby zákazníků.

Oblasti použití

Sledování hodnot signálů

Software dekóduje zprávy sběrnice CAN na základě DBC souboru na zprávy a v nich obsažené signály. Ty pak převádí do uživatelem čitelné podoby a zobrazuje je na jednoduchém posuvníku. Zároveň je zobrazován krátký záznam historie komunikace. 

Vybrané hodnoty lze přidat na zobrazení nazývané přístrojová deska (dash board) a zlepšit tak čitelnost komunikace.  

Zobrazení na přístrojové desce může být realizováno jako prosté číselné zobrazení, binární zobrazovač, ručičkový indikátor (budík), graf v závislosti na čase, histogram, nebo vám můžeme vyvinout zobrazovací prvek na míru.

Záznam komunikace na sběrnici

Software umožňuje zápis komunikace do souboru, podporován je multikanálový zápis. Jedná se o zápis komunikace bez dekódování hodnot signálů. Každá příchozí zpráva je zapsána na vlastní řádek a obsahuje: časové razítko, id zařízení, kanál, id zprávy, směr komunikace, velikost zprávy a samotná data.

Validace komunikace během vývoje

Během vývoje ECU jednotek, senzorů a dalších zařízení lze CAN Viewer použít pro validaci a komunikace na základě známých CAN Database (DBC) souborů.

Ze zobrazení lze vyčíst přítomnost zpráv na sběrnici, hodnoty signálu včetně překladu na logické hodnoty a změnu hodnot signálů v čase. 

Diagnostika a servis

Připojením se ke sběrnici CAN můžete kontrolovat vnitřní stavy zařízení a diagnostikovat tak možné odchylky od normálu a závady. Diagnostiku lze provádět jak na základě sledování hodnot signálů v reálném čase, tak studiem záznamu, který je navíc možné neustále dokola přehrávat. Na důvody vzniku problematického chování se tedy můžete dívat tak dlouho, dokud problém nerozlousknete. 

Testovací systémy

CAN Viewer lze použít jako rozšiřující zobrazovač během provádění testovacích scénářů na zařízeních nebo testovacích stavech.

Přehledná přístrojová deska nabízí technikovi nebo testerovi  okamžitý vhled do stavu systému prostřednictvím názorně zobrazených hodnot signálů.

Podporovaný Hardware

Dvoukanálový převodník sběrnice CAN na sběrnici USB s podporou standardu CAN FD.

BusKit

Zařízení pro logování sběrnic CAN, LIN, Ethernet 100BASE-T1 a 1000BASE-T1 na palubě vozu.

Zařízení třetích stran

  • Vector CAN Case
  • Peak CAN

Stále probíhající vývoj

Naše zařízení neustále vyvíjíme nebo přizpůsobujeme požadavkům klientů. Pokud vás zařízení zaujalo, ale některý z jeho parametrů nevyhovuje vašim požadavkům, rádi pro vás navrhneme a zrealizujeme individuální úpravy.