ISO-TP Viewer

Softwarový nástroj pro sledování a řízení komunikace na sběrnici CAN přes protokol ISO-TP.

Klíčové vlastnosti

Zobrazení hodnot signálů pomocí grafických zobrazovačů včetně grafů a histogramů.

Sledování komunikace, pokročilé vyhledávání a filtrování zpráv a signálů.

Vícekanálový záznam komunikace sběrnice ISO-TP. 
Terminál pro řízení komunikace. 

Oblasti použití

Sledování hodnot signálů

Software dekóduje zprávy sběrnice CAN obalené protokolem ISO-TP na základě souboru s příponou isotp na rámce a v nich obsažená data. Ty pak převádí do uživatelem čitelné podoby a zobrazuje je na jednoduchém posuvníku. Zároveň je zobrazován krátký záznam historie komunikace. 

Vybrané hodnoty lze přidat na zobrazení nazývané přístrojová deska (dash board) a zlepšit tak čitelnost komunikace.  

Zobrazení na přístrojové desce může být realizováno jako prosté číselné zobrazení, binární zobrazovač, ručičkový indikátor (budík), graf v závislosti na čase, histogram, nebo vám můžeme vyvinout zobrazovací prvek na míru.

Záznam komunikace na sběrnici

Software umožňuje zápis komunikace do souboru, podporován je multikanálový zápis. Jedná se o zápis komunikace bez dekódování hodnot signálů. Každá příchozí zpráva je zapsána na vlastní řádek a obsahuje: časové razítko, id zařízení, kanál, id zprávy, směr komunikace, velikost zprávy a samotná data.

Řízení provozu na sběrnici prostřednictvím terminálu

Terminál nabízí přehledné zobrazení signálů v rámcích, včetně parametrů jako je délka a offset. Umožňuje odesílání definovaných rámců s možností formulace konkrétních hodnot signálů a uložení rámců jako makra.

K dispozici je prostor pro sledování komunikace, který barevně odlišuje odeslané a přijaté zprávy a zobrazuje stručné údaje o počtu odeslaných i přijatých zpráv.

Podporovaný Hardware

Dvoukanálový převodník sběrnice CAN na sběrnici USB s podporou standardu CAN FD.

BusKit

Zařízení pro logování sběrnic CAN, LIN, Ethernet 100BASE-T1 a 1000BASE-T1 na palubě vozu.

Zařízení třetích stran

  • Vector CAN Case
  • Peak CAN

Stále probíhající vývoj

Naše zařízení neustále vyvíjíme nebo přizpůsobujeme požadavkům klientů. Pokud vás zařízení zaujalo, ale některý z jeho parametrů nevyhovuje vašim požadavkům, rádi pro vás navrhneme a zrealizujeme individuální úpravy.